Spędzcie Wasz Dzień razem z nami!

zapraszamy wszystkich Wielkopolskich Wolontariuszy

Zgłoś się na konkurs!

W tym roku konkurs odbywać się będzie już po raz dziewiętnasty i będzie okazją, by w szczególny sposób podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Weź udział w koncercie

Koncert razem z coroczną galą uhonorowującą Wielkopolskiego Wolontariusza Roku Barwy Wolontariatu odbędzie się 12 grudnia 2019 roku o godz. 12:00 w Sali Ziemi MTP.

Regulamin konkursu

Dzięki nadsyłanym zgłoszeniom organizatorzy mają okazję poznać i nagradzać ciekawe postaci wolontariuszy, którzy angażują się w przeróżne obszary działań społecznych.

IDEA

Konkurs Barwy Wolontariatu stwarza możliwość zaprezentowania działań wolontariuszy i ciekawych akcji wolontariackich. Pozwala promować miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami oraz ukazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego m.in. w wolontariat w kulturze, przy imprezach sportowych, wydarzeniach okolicznościowych, wolontariat w szpitalach, hospicjach, przy udzielaniu korepetycji, odwiedzania osób starszych, pomoc niepełnosprawnym i wiele, wiele innych.

Każdoroczny konkurs organizowany przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych wspólnie z Ogólnopolską Siecią Centrów Wolontariatu oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego jest potwierdzeniem tezy, że wolontariat nigdy nie przemija i zawsze jest czas oraz potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi a także bycia aktywnym obywatelem w swoim środowisku lokalnym jak i na arenie międzynarodowej.

Jesteśmy pewni, że konkurs stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności.

Promocja działań wolontarystycznych służyć powinna utrwalaniu jej znaczenia we współczesnym świecie, przyczynić się do zwiększenia społecznych motywacji do działań na rzecz innych, włączania się w proces tworzenia, a tym samym decydowania o otaczającej nas rzeczywistości.

W konkursie nagrodzić chcemy również te organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne, które modelowo współpracują z wolontariuszami.

Organizatorzy

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Bądźmy w kontakcie

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań
Telefon: +48 61 853 09 30
Email: wolonatariat@wrk.org.pl

Nasze serwisy:
wrk.org.pl
marketspoleczny.pl
wolontariat.wrk.org.pl