Cieszymy się, że chcesz docenić pracę swoich wolontariuszy i zgłosić ich udział w konkursie Barwy Wolontariatu organizowanym przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Pamiętaj. Dla każdego zgłoszenia prosimy wypełnić jeden formularz. Opis kandydata/tki /instytucji/ organizacji dołączany do zgłoszenia należy sporządzić w wersji elektronicznej i dołączyć w formie pliku (pdf, jpg, doc, docx lub zip).

Kandydatów można zgłaszać w jednej z 5 kategorii:

1/ WOLONTARIAT SZKOLNY

2/ WOLONTARIAT INDYWIDUALNY

3/ WOLONTARIAT ZESPOŁOWY

4/ WOLONTARIAT SENIORALNY

5/ ORGANIZACJA/INSTYTUCJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM

Pamiętaj żeby w formularzy zgłoszeniowym wybrać odpowiednią kategorię.

Formularz wraz z dołączonym opisem działalności nominowanego kandydata/organizacji/instytucji należy wypełnić do dnia 1 grudnia 2018 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do organizatorów).

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działalności nominowanych osób/grup/organizacji/instytucji, ukazujący ich działania na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.
Opis powinien być zamieszczony na maksymalnie 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksje, pamiętnik.

Przy ocenie zgłoszonych kandydatur w kategoriach 1-4 brane będą pod uwagę przede wszystkim: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo w działaniach podejmowanych przez wolontariuszy.
Przy ocenie zgłoszonych kandydatur w kategorii 5 brane będą pod uwagę przede wszystkim: jakość współpracy z wolontariuszami, aspekty formalno-prawne organizacji wolontariatu, zaangażowanie wolontariuszy w rozwój organizacji/instytucji, partnerstwo w działaniach podejmowanych przez wolontariuszy. Dodatkowym atutem będą rekomendacje udzielone organizacji/instytucji przez jej wolontariuszy.

Zapraszamy także na Galę i koncert Kamila Bednarka, który odbędzie się w ramach Gali Wielkopolskiego Wolontariusza Roku „Barwy Wolontariatu” w dniu 12 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 w sali Ziemi MTP.
Uwaga 4XII skończyły się miejsca na koncert i Galę Wielkopolskiego Wolontariusza Roku „Barwy Wolontariatu”. Zapraszamy do śledzenia naszych stron www i strony na facebooku. Postaramy się przygotować dla Państwa streaming z wydarzenia.