Cieszymy się, że chcesz docenić pracę swoich wolontariuszy i zgłosić ich udział w konkursie Barwy Wolontariatu organizowanym przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Pamiętaj. Dla każdego zgłoszenia prosimy wypełnić jeden formularz. Opis kandydata/tki dołączany do zgłoszenia należy sporządzić w wersji elektronicznej i dołączyć w formie pliku (pdf, jpg, doc, docx lub zip).

Formularz wraz z dołączonym opisem działalności nominowanego kandydata należy wypełnić do dnia 1 grudnia 2017 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do organizatorów).

 
Do formularza dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby/grupy pod kątem następujących kryteriów oceny:
- zaangażowanie,
- innowacyjność,
- skuteczność,
- partnerstwo.
Opis powinien być zamieszczony na max. 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksje, pamiętnik itp.

Zapraszamy także do REJESTRACJI na koncert zespołu AudioFeels, który odbędzie się w ramach Wielkopolskiego Wolontariusza Roku Barwy Wolontariatu w dniu 12 grudnia 2017 roku o godz. 12:00 w sali Ziemi MTP. Kliknij tutaj aby zarejestrować.